Kinezjologia edukacyjna

Autor: MEM Pracownia Rozowoju Zdolności Poznawczych W przeciągu ostatnich trzydziestu lat kinezjologia edukacyjna zyskała ogromną popularność jako metoda terapeutyczna, wspomagająca w leczeniu zaburzeń zachowania, deficytu koncentracji czy dysfunkcji takich, jak…